Taloustieteen zombeja jahtaamassa

zombitSuomalaisten kiinnostus Keynesiä ja jälkikeynesiläistä talousteoriaa kohtaan on lisääntynyt selvästi viime vuosina. Tämä on näkynyt myös suomenkielisen keynesiläisen kirjallisuuden kysynnän ja tarjonnan lisääntymisenä. Meidän Rahatalous haltuun -kirjamme lisäksi viime syksynä julkaistu Antti Alajan ja Esa Suomisen Taloutta työväelle -kirja on tehnyt jälkikeynesiläisyyden perusteita tutuksi Suomessa. Keväällä julkaistaan myös Tiede & edistys -aikakauskirjan Keynes-teemanumero, jossa Keynesiä ja keynesiläisyyttä käsitellään monipuolisesti. Myös me olemme kirjoittaneet kyseiseen julkaisuun artikkelin siitä, voidaanko Suomessa globaalin finanssikriisin jälkeen harjoitettua talouspolitiikkaa tulkita ”keynesiläiseksi” politiikaksi.

Kiinnostava lisä suomenkielisen kriittisen talouskirjallisuuden joukkoon on käännös australialaisen Queenslandin yliopiston taloustieteen professori John Quigginin teoksesta Zombie Economics. Kansanväliseksi menestysteokseksi nousseen Zombitalouden suomentamisesta ovat vastanneet Tampereen yliopiston opiskelijat taloustieteen professori Hannu Laurilan ja tutkija Olli Herrasen johdolla. Käännöstyö liittyi sosiologian ja taloustieteen yhteiskurssiin, jonka yhtenä tavoitteena oli kehittää yliopistossa annettavaa talouden opetusta. Tähän tarkoitukseen Quigginin teos on erittäin hyvä valinta.

Kirjan alkukielinen otsikko viittaa taloustieteen ”nobelisti” Paul Krugmanin kuuluisaksi tekemään vertauskuvaan. Krugman on verrannut tiettyjä taloustieteellisiä ajattelutapoja zombeiksi eli eläviksi kuolleiksi. Tällaiset ajattelutavat nousevat jatkuvasti taloustieteelliseen ja talouspoliittiseen keskusteluun siitä huolimatta, että ne ja niiden perusteet on useaan kertaan osoitettu vääriksi. Quiggin ottaa käsittelyyn kuusi zombiajatusta, jotka ovat markkinoiden automaattinen vakautuminen, tehokkaiden markkinoiden hypoteesi, dynaamis-stokastinen tasapaino, vaurauden valumavaikutus, yksityistäminen sekä vakauttava budjettikuri

Käytännössä Quiggin käy kirjassaan läpi valtavirtaisen taloustieteen tärkeimpien rahoitus- ja makrotalousteorioiden perusteet. Quigginin yleistajuinen esitys valtavirran teorioista on niin kattava, että kirjaa voi suositella tästä syystä kaikille taloustieteen nykysuuntauksista kiinnostuneille perusteoksena. Valtavirtaisen makrotaloustieteen yleisesittelyn lisäksi Quiggin osoittaa sen eri koulukuntien ajatusmallien puutteet ja esittää jokaisen zombiajatuksen käsittelyn yhteydessä vaihtoehtoisen lähestymistavan kyseisen taloudellisen teeman tutkimukseen tai siihen liittyvään talouspolitiikkaan.

Quigginin kritiikki valtavirtaisia mutta todellisuudesta vieraantuneita ajattelutapoja kohtaan on rajua. Kritiikki nojaa useissa kohtaa Keynesin ajatteluun. Quiggin viittaa Keynesin lisäksi myös hänen työnsä jatkajiin, kuten Hyman P. Minskyyn, Paul Davidsoniin sekä Michal Kaleckiin zombiajatuksia jahdatessaan. Toisaalta Quiggin turvautuu kritiikissään myös valtavirtaisempiin tulkintoihin Keynesin teoriasta.

Kirjan kiinnostavimpia lukuja ovat talouden automaattista tasapainottumista, tehokkaiden markkinoiden hypoteesia, moderneja makromalleja sekä vakauttavaa budjettikuria käsittelevät luvut. Näissä luvuissa Keynesin ja hänen seuraajiensa teoriat osoittavat Quigginin käsissä voimansa rahataloudellisen todellisuuden selittämisessä ja perusteltuna vaihtoehtona huonosti kapitalistista taloutta selittäville valtavirtaisen taloustieteen selitysmalleille.

Monet tärkeimmistä jälkikeynesiläisessäkin perinteessä yhä vahvana elävistä ideoista, esimerkiksi taloudellista todellisuutta määrittävä epävarmuus, rahoitusmarkkinoilla epävakautta tuottava vakaus, luottamuksen heilahtelu ja eläimelliset vaistot, Sayn lain kritiikki sekä kysynnänsäätelypolitiikan välttämättömyys täystyöllisyyden saavuttamiseksi, toimivat Quigginin aseina zombiajatusten taltuttamisessa. Quiggin tarttuu Keynesin ja tämän seuraajien teorioihin ennen kaikkea siksi, että hän näkee näiden ajatusmallit huomattavasti valtavirtaisen taloustieteen rahoitus- ja makroteorioita realistisempina.

Myös Quigginin kirjassaan hahmotteleman talouspolitiikan johtoajatus on keynesiläinen: talouspolitiikan tulee pyrkiä vähentämään yksilöiden kokemaa epävarmuutta ja tasoittamaan talouden heilahteluja. Täystyöllisyystavoite, vahva julkinen sektori, automaattiset vakauttajat, aktiivinen raha- ja finanssipolitiikka sekä rahoitusmarkkinoiden sääntely ovat toimivan talouspolitiikan peruselementtejä. Quiggin kuitenkin painottaa, että 1970-luvun ”keynesiläisen politiikan” virheitä ei saa toistaa, millä hän viittaa erityisesti kustannusinflaation hallinnan epäonnistumiseen. Keynesiläinen politiikka vaatii siis Quigginin mukaan päivitystä 2000-luvulle.

Quigginin jonkinlainen epäluulo keynesiläistä politiikkaa kohtaan juontunee siitä, ettei hän kaikesta huolimatta tunnu sisäistäneen täysin Keynesin ja jälkikeynesiläisten oppeja kapitalistisesta rahataloudesta. Suurin puute Quigginin zombijahdissa on siinä, että se sivuuttaa lähes kokonaan Keynesin ja jälkikeynesiläisten rahaan ja rahatalouden motiiveihin liittyvät pohdinnat. Quiggin ei siis hyödynnä lähimainkaan kaikkia Keynesin tuotannon rahateorian tarjoamia aseita käydessään valtavirtaisen makro- ja rahoitusteorian kimppuun.

Keynesin alkuperäisistä teksteistä nousevan kritiikin lisäksi Quiggin hyödyntää kirjassaan paljon valtavirtaista tutkimusta zombiajatusten nuijimisessa, mikä tekee kritiikistä useissa kohtaa ristiriitaista. Esimerkiksi fundamentaalinen epävarmuus ja laskettavissa oleva riski mahtuvat yhtä aikaa Quigginin esittämään vastalauseeseen. Laajasta näkökulmasta on jossain mitassa kuitenkin hyötyäkin. Quiggin esimerkiksi rakentaa siltaa jälkikeynesiläisen taloustieteen ja behavioralistisen taloustieteen välille. Realististen kapitalistisen talouden selitysmallien luomisessa kyseisten ajatusmallien yhdistäminen voisi olla varsin hedelmällistä, vaikka metodologiset erot saattavatkin jossain mitassa näiden suuntausten synteesin mahdollisuutta pienentää.

Quigginin Zombitalous on suositeltavaa luettavaa kaikille niille, jotka haluavat ymmärtää viime vuosikymmenten talouspolitiikan taustalla vaikuttaneita ajatusmalleja ja etsiä niille vaihtoehtoja. Vaikka tietyt tärkeät jälkikeynesiläiset, erityisesti rahaan, rahamotiiviin ja tuotannon rahateoriaan liittyvät kysymykset jäävät kirjassa vähemmälle huomiolle, se on tietyiltä osiltaan hyvä johdatus ”aitokeynesiläiseen” taloustieteelliseen ajatteluun.

Jussi Ahokas

Esittelemme Rahatalous haltuun -kirjaamme ja keskustelemme Zombitalous-kirjan toimittajien ja kääntämistyöhön osallistuneiden kanssa taloustieteestä, talouspolitiikasta sekä keynesiläisyydestä Tampereella Kahdet kasvot -ravintolassa perjantaina 11.4. klo 18 alkaen. Tilaisuus on avoin ja maksuton. Tervetuloa mukaan keskustelemaan!

Lauantaina 12.4. klo 11.30 olemme keskustelemassa kirjastamme Tampereen Supermessujen kirjaosaston Kirja-lavalla europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen kanssa. Lisäksi klo 13 alkaen keskustelemme filosofi Tere Vadénin kanssa kapitalismin sanakirjasta Tiedon jano -lavalla.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s