Voisiko yksi kolikko ratkaista Yhdysvaltojen talouden ongelmat?

kolikkoTämä on ollut eräs yhdysvaltalaisen talouskeskustelun pääteemoista viime viikkoina. Myös vastaus kysymykseen on hyvin ilmeinen. Jos Yhdysvaltojen talouden isoimpana ongelmana pidetään liian suureksi paisunutta valtion velkaa, voidaan tämä ongelma helposti ratkaista painamalla yksi riittävän arvokas kolikko. Jatka artikkeliin Voisiko yksi kolikko ratkaista Yhdysvaltojen talouden ongelmat?

Mainokset

Mitä me olemme tehneet valtion rahalle?

Itävaltalaisen liberaalin talousajattelun piirissä suurimmaksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi on nimetty valtio ja valtion puuttuminen taloudelliseen toimintaan. Kun valtio sekaantuu taloudellisiin prosesseihin, seurauksena on itävaltalaisen katsannon mukaan yksilöiden vapauden menetys, taloudellisen tehottomuuden lisääntyminen sekä jatkuvat kriisit. Yksi keskeisistä ongelmista talousjärjestelmässämme on itävaltalaisten mielestä valtion sekaantuminen rahaan ja rahajärjestelmään. Jatka artikkeliin Mitä me olemme tehneet valtion rahalle?

Rahahierarkiasta

Rahasta on tullut kestopuheenaihe. Globaali finanssikriisi nosti esiin pankkijärjestelmän keskeisen roolin taloudessamme ja ihmiset alkoivat kiinnittää entistä enemmän huomiota rahoituslaitosten yhteiskunnalliseen valtaan. Ennen kaikkea rahan alkuperä ja rahanluonnin mekanismit, mutta myös rahoitusmarkkinoiden toiminta laajemmin ovat alkaneet askarruttaa ihmisten mieliä. On alettu epäillä, ettei rahoitusmarkkinoiden toiminta välttämättä johdakaan oikeudenmukaiseen eikä edes tehokkaaseen lopputulokseen. Samalla on syntynyt sellaista rahatalousjärjestelmää koskevaa julkista keskustelua, jolle ei ennen finanssikriisiä ollut minkäänlaista tilausta.
Jatka artikkeliin Rahahierarkiasta

Postkeynesiläisyys ja raha-aktivismi Suomessa

Postkeynesiläinen sekä uuschartalistinen talousteoria ovat suomalaisessa talouskeskustelussa erittäin huonosti tunnettuja teoriasuuntauksia. Suomalaisissa yliopistoissa taloustieteen opiskelijat voivat törmätä näihin koulukuntiin vain sattumalta. Taloustieteen korkeakouluopetusta hallitsee nimittäin sekä perus- että jatko-opintojen osalta uusklassinen talousteoria eri suuntauksineen. Tästä syystä ei olekaan ihme, että tässä blogissa esitetyt analyysit tuntuvat suomalaisista lukijoista vierailta. Usein niinkin vierailta, että blogin satunnaiset lukijat ovat valmiita niputtamaan analyysimme osaksi viimeaikoina kohtalaisen suuren suosion Suomessa saavuttanutta raha-aktivismia.

Jatka artikkeliin Postkeynesiläisyys ja raha-aktivismi Suomessa

Neutraalin rahan kirous

Valtavirtaisen taloustieteen ongelmat ovat tulleet laajempaan tietoisuuteen viime vuosien taloudellisessa myllerryksessä.  Suurta kummastusta on herättänyt erityisesti se, että vuoden 2008 aikana kärjistynyttä finanssikriisiä ja sitä seurannutta globaalia talouskriisiä ei pystytty näkemään ennalta. Kriisi tuntui tulleen lähestulkoon kaikille taloustieteilijöille täydellisenä yllätyksenä.

Taloustieteen epäonnistumisen taustalla oli ensisijaisesti kyvyttömyys ymmärtää nykymuotoista rahoitustodellisuutta.  Taloustieteilijät eivät myöskään ymmärtäneet rahoitusmarkkinoiden yhteyttä tuotantoon ja vaihdantaan eli niin kutsuttuun reaalitalouteen. Tämä ei ole kuitenkaan yllättävää, kun tarkastellaan lähemmin valtavirtaisen taloustieteen peruslähtökohtia ja ennen kaikkea rahan roolia ortodoksisessa talousteoriassa.

Jatka artikkeliin Neutraalin rahan kirous

Satuja joihin uskotaan

Euroopan talouskriisi on jälleen viime päivinä syventynyt, kun Irlannin valtion velkakirjojen luottoluokitus laskettiin roskalainakategoriaan ja epäluulo Italiaa kohtaan on voimistunut. Edelleenkin ainoana ratkaisuna esitetään yhä rankempaa vyönkiristyskuuria yhä useammissa euromaissa, vaikka toistaiseksi vyönkiristysohjelmat ovat ainoastaan syventäneet talouskriisiä kaikissa kriisimaissa.

Vyönkiristysohjelmien tavoitteena on vähentää kriisivaltioiden velkataakkaa ja tällä tavalla parantaa niiden luottokelpoisuutta. Euroalueen päätöksentekijät ilmeisesti uskovat, että tämän jälkeen kriisivaltiot saavat yksityiseltä pankkisektorilta lainaa huokeammalla korolla. Jatka artikkeliin Satuja joihin uskotaan

Valtio, raha ja aikapankki

Raha- ja talous -blogissa esitetyt analyysit ja näkemykset rahatalousjärjestelmän toiminnasta ovat herättäneet kiinnostusta myös suomalaisen kansalaisyhteiskunnan piirissä. Viime vuosien aikana Suomeen rantautuneessa aikapankkiverkostossa toimivat ihmiset ovat nähneet yhtäläisyyksiä blogissamme esitettyjen ajatusten ja aikapankkifilosofian välillä.

Jatka artikkeliin Valtio, raha ja aikapankki