Kategoria-arkisto: Rahatalous

Roger Wessman, metsämansikat ja moderni rahatalous

memaSuomalaisessa talousblogimaailmassa käy kuhina. Pitkään pankkialalla toiminut ekonomisti Roger Wessman on kirjoittanut viime kuukausina aktiivisesti pankkien rahanluonnista ja rahatalouden peruslogiikasta yleensä. Olemme luonnollisesti päätyneet keskustelemaan Wessmanin kanssa hänen ajatuksistaan. Vaikka joistakin asioista tunnumme olevan jokseenkin samaa mieltä, yhteisymmärrystä ei ole löytynyt siitä, luovatko pankit rahaa tyhjästä ja millaisia taloudellisia seurauksia tällä on. Lue lisää

Mainokset

Keynes, yrittäjätalous ja työllisyystasapaino

keynesYhteiskuntatieteellinen tutkimus johtaa parhaaseen lopputulokseen silloin, kun tutkimuksen lähtökohdaksi otetaan mahdollisimman tarkasti yhteiskunnallinen todellisuus. Vaikka tämä kuulostaa itsestään selvältä, tehdään yhä edelleen valtavasti sellaista yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, jossa yhteiskunnan olemusta ei liiemmin pohdita. Joskus tutkimus perustetaan jopa tietoisesti sellaisille oletuksille, jotka ovat selvästi ristiriidassa todellisten yhteiskunnallisten kehityskulkujen ja niiden taustamekanismien kanssa. Näin tutkijat päätyvät lopulta tutkimaan itse luomaansa maailmaa, joka muistuttaa vain etäisesti sitä yhteiskunnallista todellisuutta, jossa inhimillinen toiminta tapahtuu. Lue lisää

EKP:n säännöstöä on syytä uusia

donkkausSuomalaisessa poliittisessa keskustelussa on viime viikkoina keskusteltu yllättävän innokkaasti Euroopan keskuspankkia koskevan säännöstön muuttamisesta. Keskustelu näin tärkeästä aiheesta on ollut ilahduttavaa, mutta samalla myös sekavaa. Sekavuus on johtunut pääasiassa siitä, että keskustelussa on ollut monta eri kysymystä, jotka kaikki ovat sotkeentuneet toisiinsa debatin aikana.

Kimmokkeen keskustelulle tarjosi SDP:n tuore puheenjohtaja Antti Rinne, joka ainakin hetken aikaa näytti vaativan sekä EKP:n mandaatin muuttamista että jäsenvaltioiden suoran keskuspankkirahoituksen sallimista EKP:lle. Näiden kahden teeman lisäksi Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki on tuonut keskusteluun mukaan myös kolmannen teeman vaatiessaan EKP:n demokratisoimista. Lue lisää

Rahatalous haltuun -kansanjuhla

rhkjuhla

Kirjamme Rahatalous haltuun – irti kurjistavasta talouspolitiikasta julkaistiin virallisesti pari viikkoa sitten. Kirja on saanut julkisuudessa hyvin näkyvyyttä ja sitä kommentoineet ovat kautta linjan pitäneet teosta mainiona esityksenä nykyisestä talousjärjestelmästä ja talouspolitiikan vaihtoehdoista. Olemme olleet luonnollisesti erittäin tyytyväisiä kirjamme saamaan vastaanottoon.

Lue lisää

Rahatalous haltuun – Irti kurjistavasta talouspolitiikasta

rahataloushaltuun

Viime viikonloppuna kirjakauppoihin ilmestyi kirjoittamamme tietokirja Rahatalous haltuun – Irti kurjistavasta talouspolitiikastaLiken kustantama teos on kahden vuoden tutkimus- ja kirjoitusprojektin lopputulos. Rahatalous haltuun on nimensä mukaisesti johdatus moderniin kapitalistiseen rahatalousjärjestelmään. Lue lisää

Tulevien sukupolvien piikki

sukupolviValtion velkaantumisen ympärillä käytävässä poliittisessa keskustelussa viitataan usein tuleviin sukupolviin ja heidän taakkaansa. Yleinen näkemys on, että valtion velkaantuminen tänään tarkoittaa maksutaakan siirtämistä tuleville sukupolville. Valtion velkaantumisesta tehdään siis sukupolvien välinen oikeudenmukaisuuskysymys, josta vedettävä johtopäätös on selkeä: jos haluat olla vastuullinen poliitikko ja ajatella myös tulevia sukupolvia, on tehtävänäsi vastustaa valtion velkaantumista. Emme yksinkertaisesti voi elää tulevien sukupolvien piikkiin. Lue lisää

Mitä kehysriihessä tulisi päättää?

juttauValtiovarainministeri Jutta Urpilainen epäili eilen (13.3.2013), että taloudellisen tilanteen heikentyminen vuoden 2012 lopulla tarkoittaa sitä, että ensi viikon torstain kehysriihessä hallituksen on päätettävä suunniteltua suuremmista menoleikkauksista ja veronkorotuksista. Koska toivottua verotuloja lisäävää talouskasvua ei ole tullut, on julkisen velkaantumisen katkaisu nyt Urpilaisen näkemyksen mukaan hallituksen omissa käsissä
Lue lisää

Yksityinen säästäminen, yksityiset investoinnit ja julkisen sektorin alijäämä

gdpexpViime aikoina olemme kirjoittaneet useaan otteeseen julkisen investointipolitiikan ja kysynnänsääntelyn merkityksestä rahataloudessa. Olemme korostaneet, että jos yhteiskunnassa halutaan saavuttaa täystyöllisyys, on talouden investointiasteen oltava riittävän korkea. Yksityiset investoinnit tuottavat talouteen uusia rahavirtoja, jotka täyttävät rahan hamstraamisesta seuraavaa kroonista kysyntävajetta. Samanlainen funktio rahataloudessa on julkisen sektorin alijäämillä. Lue lisää

Miksi rahan endogeenisuus on olennaista?

Viimeisen 15 vuoden aikana myös osa ortodoksisesta taloustieteestä on alkanut noteerata rahan endogeenisuuden. Niin sanotut uuden konsensuksen taloustieteilijät (esim. John B. Taylor, Alan Blinder, Ben Bernanke, Michael Woodford, Lars E. O Svensson) ovat todenneet eksplisiittisesti useissa artikkeleissaan rahan tarjonnan olevan endogeenista. Lue lisää

Minskyläinen näkökulma rahoitusmarkkinaveroon

Vaikka Hyman P. Minsky on tullut suurelle yleisölle tutuksi finanssikriisien dynamiikkojen teoreetikkona, eivät finanssikriisit sinällään olleet Minskyn tieteellisen tutkimuksen keskiössä. Itse asiassa Minskyn kiinnostus finanssikriiseihin liittyi oleellisesti laajempaan tutkimuslinjaan, joka määritteli hänen tieteellistä uraansa 1960-luvulta asti. Minskyn pyrkimyksenä oli ymmärtää ja selittää rahatalousjärjestelmän tai kapitalismin institutionaalista muutosta ja tämän muutoksen vaikutuksia talouden perusprosesseihin, kuten tuotantoon sekä työmarkkinoiden ja rahoitusmarkkinoiden toimintaan. Lue lisää