Rahatalous haltuun – Irti kurjistavasta talouspolitiikasta

rahataloushaltuun

Viime viikonloppuna kirjakauppoihin ilmestyi kirjoittamamme tietokirja Rahatalous haltuun – Irti kurjistavasta talouspolitiikastaLiken kustantama teos on kahden vuoden tutkimus- ja kirjoitusprojektin lopputulos. Rahatalous haltuun on nimensä mukaisesti johdatus moderniin kapitalistiseen rahatalousjärjestelmään. Jatka artikkeliin Rahatalous haltuun – Irti kurjistavasta talouspolitiikasta

Mainokset

Tulevien sukupolvien piikki

sukupolviValtion velkaantumisen ympärillä käytävässä poliittisessa keskustelussa viitataan usein tuleviin sukupolviin ja heidän taakkaansa. Yleinen näkemys on, että valtion velkaantuminen tänään tarkoittaa maksutaakan siirtämistä tuleville sukupolville. Valtion velkaantumisesta tehdään siis sukupolvien välinen oikeudenmukaisuuskysymys, josta vedettävä johtopäätös on selkeä: jos haluat olla vastuullinen poliitikko ja ajatella myös tulevia sukupolvia, on tehtävänäsi vastustaa valtion velkaantumista. Emme yksinkertaisesti voi elää tulevien sukupolvien piikkiin. Jatka artikkeliin Tulevien sukupolvien piikki

Mitä kehysriihessä tulisi päättää?

juttauValtiovarainministeri Jutta Urpilainen epäili eilen (13.3.2013), että taloudellisen tilanteen heikentyminen vuoden 2012 lopulla tarkoittaa sitä, että ensi viikon torstain kehysriihessä hallituksen on päätettävä suunniteltua suuremmista menoleikkauksista ja veronkorotuksista. Koska toivottua verotuloja lisäävää talouskasvua ei ole tullut, on julkisen velkaantumisen katkaisu nyt Urpilaisen näkemyksen mukaan hallituksen omissa käsissä
Jatka artikkeliin Mitä kehysriihessä tulisi päättää?

Yksityinen säästäminen, yksityiset investoinnit ja julkisen sektorin alijäämä

gdpexpViime aikoina olemme kirjoittaneet useaan otteeseen julkisen investointipolitiikan ja kysynnänsääntelyn merkityksestä rahataloudessa. Olemme korostaneet, että jos yhteiskunnassa halutaan saavuttaa täystyöllisyys, on talouden investointiasteen oltava riittävän korkea. Yksityiset investoinnit tuottavat talouteen uusia rahavirtoja, jotka täyttävät rahan hamstraamisesta seuraavaa kroonista kysyntävajetta. Samanlainen funktio rahataloudessa on julkisen sektorin alijäämillä. Jatka artikkeliin Yksityinen säästäminen, yksityiset investoinnit ja julkisen sektorin alijäämä

Miksi rahan endogeenisuus on olennaista?

Viimeisen 15 vuoden aikana myös osa ortodoksisesta taloustieteestä on alkanut noteerata rahan endogeenisuuden. Niin sanotut uuden konsensuksen taloustieteilijät (esim. John B. Taylor, Alan Blinder, Ben Bernanke, Michael Woodford, Lars E. O Svensson) ovat todenneet eksplisiittisesti useissa artikkeleissaan rahan tarjonnan olevan endogeenista. Jatka artikkeliin Miksi rahan endogeenisuus on olennaista?

Minskyläinen näkökulma rahoitusmarkkinaveroon

Vaikka Hyman P. Minsky on tullut suurelle yleisölle tutuksi finanssikriisien dynamiikkojen teoreetikkona, eivät finanssikriisit sinällään olleet Minskyn tieteellisen tutkimuksen keskiössä. Itse asiassa Minskyn kiinnostus finanssikriiseihin liittyi oleellisesti laajempaan tutkimuslinjaan, joka määritteli hänen tieteellistä uraansa 1960-luvulta asti. Minskyn pyrkimyksenä oli ymmärtää ja selittää rahatalousjärjestelmän tai kapitalismin institutionaalista muutosta ja tämän muutoksen vaikutuksia talouden perusprosesseihin, kuten tuotantoon sekä työmarkkinoiden ja rahoitusmarkkinoiden toimintaan. Jatka artikkeliin Minskyläinen näkökulma rahoitusmarkkinaveroon

Minsky ja sadan prosentin reservivaatimukset

Yhdysvaltalainen postkeynesiläinen tutkimusinstituutti Levy Economics Institute on julkaissut kiinnostavan katsauksen Hyman Minskyn suhteesta sadan prosentin reservivaatimuksiin. Katsauksen on kirjoittanut Jan Kregel, joka oli eräs Minskyn läheisimmistä yhteistyökumppaneista. Jatka artikkeliin Minsky ja sadan prosentin reservivaatimukset