Blogin idea

Moderni länsimainen talousjärjestelmä on rahatalousjärjestelmä. Melkein kaikki taloudelliset suhteet määräytyvät nykypäivänä rahan kautta. Palkat maksetaan rahalla, velkasuhteet rahallistetaan ja taloudellinen vaihdanta tapahtuu aina rahaa vastaan. Kotitaloudet, yritykset sekä sijoittajat tavoittelevat taloudellisessa toiminnassaan rahaa. Kotitaloudet tarvitsevat rahaa tarpeidensa ja halujensa tyydyttämiseen. Yritykset tarvitsevat rahaa tuotannon järjestämiseen ja toimintansa ylläpitämiseen. Sijoittajat himoitsevat rahaa sinänsä. Rahaa voidaankin pitää kapitalistisen yhteiskunnan tärkeimpänä taloudellisena instituutiona.

Rahan taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä huolimatta raha tuntuu olevan edelleen suuri mysteeri rahataloudessa toimivalle ihmiselle. Mitä raha on? Mistä raha tulee? Minne raha menee? Kattavia ja perusteltuja vastauksia näihin kysymyksiin on lähes mahdotonta saada, kysyttiinpä asiaa sitten tavalliselta kansalaiselta tai talouden asiantuntijalta. Rahaan muodostettu suhde onkin vain harvoin rationaalinen, mistä syystä rahan yhteiskunnallinen merkitys korostuu entisestään. Jos yksi yhteiskunnan keskeisimmistä instituutioista on tuntematon yhteiskunnan toimijoille, edellytykset demokraattisen yhteiskunnan muodostumiselle ovat varsin vähäiset.

Tämän blogin tarkoituksena on vastata edellä esitettyihin kysymyksiin ja analysoida johdonmukaisella tavalla modernin rahan olemusta. Blogissa esitetyt analyysit  perustuvat monilta osin heterodoksisen taloustieteen piirissä kehitettyihin teorioihin rahasta. Merkittävimmät teoreettiset tulokulmat ovat chartalismi, post-keynesiläinen rahateoria sekä circuitismi. Näitä teorioita hyödyntämällä on mahdollista pureutua syvällisesti rahan syntymekanismeihin sekä rahan tehtäviin nykymuotoisessa rahatalousjärjestelmässä.

Keskeisiä blogissa käsiteltäviä teemoja ovat keskuspankkien, yksityisten pankkien ja valtion roolit rahanluontiprosessissa sekä erilaiset näkemykset rahasta ja rahapolitiikasta. Rahan yhteiskunnallista ja poliittista merkitystä tarkastellaan muun muassa julkisen kulutuksen rahoituksen sekä kapitalismin kriisien kautta. Nämä tarkastelut osoittavat entistä paremmin rahan kokonaisvaltaisen merkityksen länsimaisen yhteiskunnan perusinstituutiona ja avaavat toivon mukaan myös mahdollisuuksia kapitalistisen yhteiskunnan kriittiselle tarkastelulle sekä emansipatoriselle politiikalle.

Tutustu kirjoittajiin.

Mainokset
%d bloggers like this: